Ж и в о т  в  с н и м к и - К и р е з а  С т и р я н о в

 

 

Към поезията 

Предците

фам.Стирянови

Детство безметежно

Спомени....спомени

Юношество -първи трепети

 

СТРАНДЖА
моя любов,радост и несбъднати копнежи

      

Когато в ранна пролет зеленика зацъфти
и в усоите прохладни снегът се разтаи,
връщам се във Странджа с младост да се заредя
 и в легенди древни вечер да се потопя.

   

Песента да слушам на славеи пойни
и припева тих на ручеите морни,
под буки вековни нощем да заспивам,
от дете,планино,винаги жадувам.

Нявга в нейните недра  да ме положат
и надпис кратък на паметника да сложат:
"Тук почива  несбъднатата мечта
по планина,село и полета на любовта"
 

 Кости,1980 год.