Детство  безметежно

лагер 1957 г.София
В басейнът кръгъл,суховат,
ще поплувам малко,на инат!

Във 2 клас 1956 г.  преди взривяването
С любимата учителка Радка Янкова

Пионер
"Винаги готов!" викам с глас суров

  Детство незабравимо 1

 

          

Киреза и Тошко Ганчев с.Кости 02.08.1959 г.
Тошко - "Кога ли ще порастна като учо За"

пионерски лагер 1958 г. София
В софийска сенчеста дъбрава,
партизанин млад се подвизава...

с.Кости 1960 г. автомобил "Чепел"
С цървулите чудесни
марширувам леви,десни...