М о и т е   п р е д ц и

Обратно

към фам.Стирянови

И в а н о в и

С т и р я н о в и

 

 

няма снимка

 

 

Стиряна Вълчанов .............
роден 1845 г. в гр.Малък Самоков(Демиркьой) - Турция
поч.1935 г. в с.Кости,България

 

 

няма снимка

 

 

Дойкя Петрова..............
р.около 1850 г. в с.Камила,Турция
поч.около1917 г. в с.Кости,България

 

 

няма снимка

 

 

Георги Иванов..............
р.в с.....................,Турция
поч.1935 г.в
с.Кости,България

 

Ксати .........Иванова
р.в с.Мъглаик,Турция
поч.1953 г. в с.Кости,България

 

 

 

 

 

 

 

 


Малък Самоков (Демиркьой)-Турция  


Малък Самоков (Демиркьой)  -  Турция


Вълчан Стирянов Вълчанов
род.15.06.1905 г. в гр.М.Самоков(Демиркьой)поч.27.08.1989 г. в гр.Бургас


Мара Георгиева Стирянова
род.30.03.1911 г. в с.Мъглаик,Турция
поч.01.11.1990 г.в гр.Бургас


с.Кости - центъра


изглед към родната къща в с. Кости


църквата св.св.Кирил и Методи в с.Кости


с.Кости - училището св.св.Кирил и Методи - вляво